Nieuws

Veel architecten kijken met een gerust hart uit naar de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen die per 1 januari 2024 van kracht wordt. Vanaf dan controleren gemeenten immers niet meer of bouwplannen voldoen aan de regels van het Bouwbesluit.
Lees meer
Bij de invoering van de Wkb per 1 januari 2024 verschuift de verantwoordelijkheid voor naleving van het Bouwbesluit naar de aannemer. Tegelijkertijd gaan private kwaliteitsborgers veel uitgebreider dan de gemeente controleren of dit goed gebeurt.
Lees meer
Uit onderzoek van Bouwkennis blijkt dat de meningen over de oorzaak van faalkosten verschillen. Aannemers vinden dat er meestal iets misgaat in de ontwerpfase. Architecten zien vooral missers in de uitvoeringsfase en volgens opdrachtgevers ontstaan veel problemen omdat de contractuele eisen niet worden nagekomen.
Lees meer