Bouwborgers

Bouwplannen professionaliseren

Bouwborgers is de oplossing voor flexibele inzet van professionals voor toetsing en toezicht houden in de bouw.

Bouwborgers biedt de volgende diensten aan:

  • Toetsing van bouwplannen (ter plekke of op afstand)
  • Outsourcing bouwplantoetsing
  • Adviezen tijdens de ontwerp-, toets- en uitvoerings- fase van uw bouwproject door professionals
  • Flexibele inzet bij vervanging van ziekte of opvang tijdens piekmomenten
  • Begeleiding en uitvoering van het toetsingsproces
  • Begeleiding en uitvoering van het toetsingsproces aangaande het Bouwbesluit, bestemmingsplan en bouwtoezicht.

Toetsen van bouwplannen

Het toetsen van en toezicht houden op bouwplannen zal in de komende jaren alleen maar verder toenemen. Aan het bouwen zelf verandert niet veel. Waar wel strenger naar gekeken wordt: het documenteren van de plannen en het motiveren van gemaakte keuzes. Bij de oplevering van bouwwerken moet een verklaring worden overlegd waaruit blijkt dat het bouwwerk voldoet aan de wet- en regelgeving. Dat noemen wij ‘Bouwborgen’.

Flexibele oplossingen

Bij BouwBorgers bieden wij flexibele oplossingen die passen binnen de toekomstige Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) en de Wet VTH (kwaliteitscriteria) aangaande het inzetten van professionals.