Kwaliteitsborging op basis van de Wkb

Voorbereiding (stap 1)

Bouwplantoetsing, risico-analyse en borgingsplan:

  • Bouwplantoetsing: een volledige (100%) toetsing aan alle relevante voorschriften van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl). Voorschriften waaraan niet wordt voldaan (of die niet te beoordelen zijn), worden voorzien van een toelichting zodat duidelijk is op welke punten nog aanpassingen nodig zijn. De resultaten uit deze toetsing worden verwerkt
    in een overzichtelijk rapport (gerangschikt op Bbl-artikel).
  • Risico-analyse: voortkomend uit de bouwplantoetsing worden die aspecten benoemd waarvoor een hoger risico is vastgesteld en of aan wet- en regelgeving (het Bbl) wordt voldaan.
  • Borgingsplan: op basis van de risico-analyse wordt een borgingsplan opgesteld met daarin een oplossing hoe en door wie het betreffende risico wordt afgedekt met eventuele bewijslast in de vorm van fotomateriaal of anderszins.

Kwaliteitsborging (stap 2)

Toezichtmomenten:

Om het borgingsplan ten uitvoer te brengen zijn een aantal toezichtmomenten (werkbezoeken) noodzakelijk. Deze werkbezoeken zijn verrekenbaar.
Tevens wordt vastgelegd welke gegevens door de uitvoerende partij worden aangeleverd hetgeen van invloed is op het aantal werkbezoeken. Hierdoor kan het aantal werkbezoeken eventueel (naar boven of naar beneden) worden bijgesteld.

Dossieropbouw:

Het projectdossier bevat documenten van alle fasen uit het bouwproces en toont aan dat er een ‘gerechtvaardigd vertrouwen’ is dat het bouwwerk voldoet aan de eisen uit het Bbl. Dit projectdossier wordt samen met de verklaring ‘Gerechtvaardigd vertrouwen’ aangeboden aan de gemeente.