Privacy verklaring

Waarborgen voor uw privacy en de door u verstrekte gegevens.

Doel van de website
Het doel van de website van Buro BOV is het presenteren van onze bouwkundige dienstverlening. Naast deze hoofdactiviteit brengen wij belangrijke nieuwsberichten uit rondom de bouwregelgeving, in de ruimste zin van het woord.

Beveiliging
De door ons verzamelde gegevens worden door Buro BOV in een elektronisch gegevensbestand opgeslagen. Dit bestand is niet voor anderen toegankelijk.

Clickgedrag
Op de website van Buro BOV worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meeste bezochte pagina’s. Het doel hiervan is de inrichting van de pagina’s te optimaliseren voor de bezoekers. Aan de hand van deze gegevens kan Buro BOV de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers afstemmen. Het gedrag van individuele bezoekers wordt niet geregistreerd. Evenmin maakt Buro BOV gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

Gebruik van de gegevens
De gegevens zullen uitsluitend door Buro BOV zelf worden gebruikt en worden nimmer aan derden verstrekt. U geeft Buro BOV het recht om u via e-mail, gewone post of telefoon te informeren over de producten en diensten van Buro BOV, een en ander altijd in relatie tot het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

Vragen en/of opvragen gegevens
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Dan kunt u deze richten aan onderstaand adres! U heeft ten alle tijde het recht inzage te vragen in de door Buro BOV opgeslagen gegevens. Deze gegevens zullen zonder enig voorbehoud aan u worden verstrekt. Voorts heeft u het recht om aanpassing of verwijdering van uw gegevens te vragen. In dat geval zal Buro BOV redelijkerwijs gevolg geven aan dat verzoek. Buro BOV behoudt zich het recht voor inzage te weigeren indien er twijfel bestaat over de identiteit van degene die de gegevens opvraagt. Inzageverzoeken kunnen schriftelijk worden ingediend bij:

Buro BOV
Groenling 1
4872 CR Etten-Leur
Telefoon (076) 504 04 32