Bouwadvies

Waarom heb ik bouwadvies nodig? De belangrijkste bouwregel is dat bouwwerken moeten passen in hun omgeving. Ze mogen geen gevaar opleveren voor de gezondheid en veiligheid van bewoners en gebruikers. Daarom moeten alle bouwwerken in Nederland aan bouwregels voldoen. In de meeste gevallen is een omgevingsvergunning een voorwaarde om te mogen bouwen. Er is behoorlijk wat wet- en regelgeving waarmee bij het bouwen rekening moet worden gehouden. Naast het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zijn daar bijvoorbeeld bestemmingsplannen en de Woningwet. Buro BOV is uw adviseur als het gaat om bouwadvies. Wij zijn op de hoogte van alle (actuele) regelgeving en houden ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. 

Bouwadvies van a tot z

Problemen tijdens en na de bouw ontstaan al snel als blijkt dat er gebouwd is in strijd met de regelgeving. In de praktijk wordt er vaak al gebouwd als er nog geen vergunning is. Of een vergunning wordt verleend op basis van een tekening, die in een later stadium niet duidelijk genoeg blijkt te zijn. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de aannemer, die daarna weer bij de architect verhaal gaat halen. Dit verstoort niet alleen het bouwproces, het vertraagt en de kosten kunnen veel hoger uitpakken dan begroot.

Onder professioneel bouwadvies verstaan wij dat we het totaalplaatje kloppend krijgen, van a tot z. In een zo vroeg mogelijk stadium. 

Voor wie?

Buro BOV werkt voor gemeenten, aannemers, architecten, projectontwikkelaars en bouwbedrijven. Als specialist in bouwregelgeving geven we bouwadvies op maat. 

Behoefte aan professioneel bouwadvies?