Interne kwaliteitsborging

De interne kwaliteitsborger is een regisseur van kwaliteit van binnenuit en een bouwprocesmanager die specifiek op het gebied van kwaliteit zorgdraagt dat voor het project aan de vereiste prestaties wordt voldaan. De interne kwaliteitsborger heeft de specifieke taak om de kwaliteitsaanpak voor projecten te stroomlijnen en zorg te dragen voor de juiste invulling van kwaliteit en het verkrijgen van de vereiste bewijslast.
Bouwregelgeving is ons specialisme. Bij een bouwplantoetsing gaan wij na of het bouwplan voldoet aan alle vereisten, zoals gesteld in het Bouwbesluit. Een goed en onderbouwd plan vormt de basis voor een geslaagde bouw. Zonder onnodige kosten en risico’s. Buro BOV analyseert en toetst het plan aan de geldende wet- en regelgeving. Hiermee heeft u de garantie dat het bouwplan aan alle eisen voldoet.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt per 1 januari 2024 in werking. Conform de Wkb is het verplicht om een zogenaamde kwaliteitsborger in te schakelen bij de bouw van bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1. Deze kwaliteitsborger moet controleren of het gebouw aan de technische eisen voldoet. Dit is altijd een onafhankelijke partij die niet betrokken is bij het ontwerp, de bouw of het onderhoud waarvoor de borging wordt uitgevoerd. De TloKB houdt een openbaar register bij met informatie over toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging en over de kwaliteitsborgers. Voorheen toetste de gemeente bouwplannen en hield toezicht op de uitvoering ervan conform de vergunning. Onder de Wkb moeten aannemers proactief aantonen dat ze voldoen aan de voorschriften. De kwaliteitsborgers checken vervolgens of dit in de praktijk het geval is. Niet alleen voor aannemers, ook voor architecten heeft de invoering van de Wkb gevolgen. Lees onze blogartikelen hierover.

Bouwbesluit

Bij bouwen of verbouwen moet het bouwplan voldoen aan het Bouwbesluit. Deze voorschriften staan omschreven in de laatste versie van het besluit, uit 2012. Tussentijds zijn een aantal regels aangescherpt of gewijzigd. In de basis staan alle voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid in het Bouwbesluit omschreven, inclusief Europese voorschriften.

Buro BOV checkt met een bouwplantoetsing of uw bouwplan voor 100% aan het Bouwbesluit voldoet.