Copyright

© Copyright informatie voor www.burobov.nl.

De informatie op deze site is voor persoonlijk gebruik van individuele bezoekers en zij mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Verdere distributie of herdistributie van deze informatie, ongeacht of dat wel of niet voor commerciële doeleinden is, door middel van welke media dan ook, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Buro BOV. Elke reproductie, kopie, verveelvoudiging, overdracht of hypertext link, op welke manier dan ook, van een deel of het geheel van de informatie die op de site verschijnt moet vooraf schriftelijk door Buro BOV worden goed gekeurd.